MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Conduct market research to identify selling possibilities;  Manage the assigned client list or product line to maximize sales revenues and meet corporate objectives;  Set up meetings with potential clients to understand their requirements and offer solutions accordingly;  Establishes and manages effective programs to compensate, coach, appraise and

Read More

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiến hành nghiên cứu thị trường và sản phẩm để xác định chiến lược kinh doanh các sản phẩm hiện tại và định hướng phát triển các sản phẩm/lĩnh vực mới của Công ty. – Quản lý danh sách khách hàng hiện có để tối đa hóa doanh thu bán

Read More

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững sản phẩm, khách hàng và thị trường được giao. – Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới. – Giải quyết những sự cố phát sinh của khách hàng phụ trách. – Nghiên cứu và phát triển thị trường, sản

Read More

Posted 1 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ về kiến thức chuyên ngành liên quan đến cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác, đặc tính-cơ chế sản phẩm cho bộ phận kinh doanh và sourcing. Nghiên cứu, đánh giá về mặt kỹ thuật của sản phẩm, đưa ra đề xuất và

Read More

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kinh doanh các loại hóa chất nông nghiệp, nguyên liệu sản xuất phân bón, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, các sản phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp,… Lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng. Thực hiện các báo cáo tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo

Read More

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm trong việc bán sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ theo sát khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Khảo sát thị trường để tăng cường đưa sản phẩm ra thị trường. Theo dõi các thử nghiệm trong việc phát triển các

Read More